הרצל בירקנפלד, ממונה על תשתיות ותכנון רב שנתי
טלפון: 08-6461707  פקס: 08-6461706
דוא"ל : birk@bgu.ac.il


תחומי אחריות:  טיפול בבקשות להקצאת משאבים (שטח ותשתיות) ותכנון רב שנתי וטיפול בבקשות לשינוי ייעוד ו/או שיוך ליחידה.

להנחיות להגשת בקשה לביצוע שינויים והתקנות באגף בינוי ואחזקה