נהלים

כללי

ניהול מבנה וארגון אגף תתו"כ
תקורה והיטל גיוס תרומות - נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users

התקציב הרגיל

ניהול ההתקציב הרגיל ובקרתו 
נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users

תקציב מיוחד

פתיחת תקציבים מיוחדים וניהולם 
נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users
 
 

הנחיות


תקציב רגיל

הנחיות להגשת תכנית אקדמית חדשה.pdfהנחיות להגשת תכנית אקדמית חדשה
נספח תקציבי תכנית אקדמית חדשה
מודל הפרסומים של ות"ת  - לצפייה בדף המידע נדרשת הזדהות עם שם משתמש וסיסמא ארגוניים
( ללא bgu-users )

תקציב מיוחד

קול קורא להגשת בקשות לפרויקט 

 

טפסים

התקציב הרגיל

תהליך הוספת תעריפים לתפנית.pdfתהליך הוספת תעריפים לתפנית
פורמט לבניית תעריפון
הסבר על שאילתת פריטים לא להזמנה בתפנית.pdfהסבר על שאילתת פריטים לא להזמנה בתפנית

תקציב מיוחד