כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Israelis - A Bilingual Periodical by Israel Studies Students

לוגו ישראלים ע+א.jpg 

 
'ישראלים' הוא כתב עת אקדמי שעורכיו הם תלמידי תואר שלישי ותלמידי התכנית הבינלאומית בלימודי ישראל ע"ש וודמן ושלר של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות. 
 
 
כתב העת רואה אור פעם בשנה ומשמש בימת פרסום דו-לשונית, בעברית ובאנגלית, למחקרים של סטודנטים ותלמידי מחקר מישראל ומהעולם. כל מאמרי כתב העת מתפרסמים לאחר הליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.
 
'ישראלים' יוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החל מקיץ תשס"ז (2007).
 

קול קורא

עורכי ישראלים הם תלמידי תואר שלישי ותלמידי התכנית הבינלאומית בלימודי ישראל ע"ש וודמן ושלר של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.

כל מאמרי כתב העת מתפרסמים לאחר הליך שיפוט, כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

המעוניינים להציע מאמרים למערכת מתבקשים לשלוח אותם לכתובת המערכת: israelis.bgu@gmail.com על פי ה"הנחיות להגשת מאמרים" המופיעות באתר. לאחר תהליך שיפוט יפורסמו המאמרים הנבחרים בכרכים הבאים של ישראלים.

המועד האחרון להגשת מאמרים:
1 בפברואר 2017

פרטים בקובץ המצורף: קול קורא להגשת מאמרים