מנהלה

מנהלת - ד"ר פולה קבלו

ממונה על המינהל - מיכל מויאל

ראש לשכת מנהלת המכון - הגר מנדלוביץ סויסה

 

ועדת הוראה

יו"ר ועדת הוראה -  פרופ' אריה ספוזניק

חבר ועדת הוראה- ד"ר בן הרצוג

חבר ועדת הוראה – ד"ר קובי פלד

חבר בועדת הוראה של הדוקטורנטים - ד"ר אבי בראלי