רציונל וחזון
 
המרכז ללימודי ישראל (מל"י) מאגד בתוכו חברי סגל אקדמי ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות (המכון) ומשמש מסגרת לחדשנות מחקרית ואינטראקטיבית בין חברי סגל בכירים וחוקרים צעירים מדרגת דוקטורנטים ומעלה. מל"י משמש גם אכסניה למומחים מוכרים בתחומם שאינם מכהנים כחברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה (חוקרים נלווים) וכן משמש כמסגרת למדענים אורחים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתחום לימודי ישראל. החברות במל"י מבוססת על פעילות באחת ממעבדות המחקר שלה והשתלבות פעילה בתהליכי יצירת הידע, הפצתו והנגשתו לציבורים רחבים בתוך העולם האקדמי ומחוצה לו. במוקד העיסוק של מל"י נמצאים 'לימודי ישראל', שדה מחקר החותר להיכרות מעמיקה ורב ממדית עם המציאות הישראלית כמרחב רעיוני, פוליטי, חברתי ותרבותי – בעבר ובהווה. לב הפעילות של מל"י מתקיים בקמפוס שדה-בוקר, ובכך מושך פעילות וחיוּת אל הנגב.
 
החידוש העיקרי בעבודת מל"י טמון בשיתוף פעולה מחקרי בין החברים בקבוצות המחקר ובחציית הגבולות הדיסציפלינריים המקובלים. החידוש הנוסף בא לידי ביטוי בשיתוף הפעולה המתקיים בין חוקרים וחוקרות  בדרגות אקדמיות שונות – החל מתלמידי מחקר לתואר שלישי (דוקטורנטים) המשך בעמיתי בתר-דוקטורט וחוקרים נלווים וכלה בחוקרים מנוסים וותיקים. זוהי שיטת עבודה המאפיינת בדרך כלל את מדעי הטבע והמדעים המדויקים ובמידה פחותה גם  מגזרים מסוימים של מדעי החברה, אך אינה שגורה עדיין במדעי הרוח Humanities. מכאן משתמע כי קבוצות המחקר במל"י פועלות כמעבדות מחקר. כל צוות בוחן סוגיה רוחבית המעסיקה את ישראל מראשיתה ועד ימינו, וחותר להשלמת הידיעות הנדרשות להבנת התופעה, פרסום ממצאים ומסקנות והפצתם במעגלים מגוונים שחורגים מגבולות העניין האקדמיים גרידא. חמש המעבדות הראשונות, ששלוש מתוכן כבר החלו בפעילותן, מכסות את התחומים הבאים: שורשיה וגלגוליה של תרבות עברית;  'ישראל והעולם היהודי' – מבטים מ'כאן' ומ'שם';  דוד בן-גוריון – פיענוח משנתו הפוליטית ובירור יחסו והצעותיו לפתרון בעיות ליבה;  המושגים הציוניים וגלגולם – מה עוד רלוונטי ועל מה ניתן לוותר;  החברה הישראלית במגעיה ומפגשיה עם המרחב הערבי והקהיליה הבין לאומית.
 
על בסיס ממצאי המחקר של כל מעבדה, יוקמו שולחנות עגולים הכוללים קובעי-מדיניות ואישי ציבור, לליבון סוגיות עכשוויות הנגזרות מהם. הכוונה היא לרתום לשיח קובעי מדיניות מתחום החינוך, התרבות, העלייה והקליטה, הרווחה וכן ארגוני מגזר שלישי שעוסקים בשאלות ליבה המעסיקות את ישראל כיום. ממצאי המחקר האקדמי המתקיים במעבדות מל"י יוצעו כתשתית ידע לליבון ערוצי פעולה אפשריים כמענה לאתגרים המעסיקים והמלווים את המציאות הישראלית כיום.
 
תפוקות המעבדות יכללו על כן,  לצד פרסומים עיוניים בכתבי עת מדעיים והוצאות לאור אוניברסיטאיות, גם קורסים למתעניינים מתחומים אחרים, כנסים לציבור הרחב, פורומים לדיון וליבון וסמינרים מרוכזים לסטודנטים בין לאומיים. השאיפה היא כי שילוב נקודות המבט של מכלול החוקרים במעבדה יקדם שיח מרחיב וכוללני על ישראל, שיח שיביא לידי ביטוי את הממדים המורכבים של המציאות הישראלית ואת ריבוי גווניה של החברה הישראלית ושל השקפות העולם הדרות בה בכפיפה אחת.

📷 לאלבום התמונות מסדנת המחקר שהתקיימה ב 10-12 בדצמבר 2017: 

Convergence or Divergence? - Israel Studies "Here" and "There"

 

ישראל 70 פנים לה - אוספים את הסיפור הישראלי

 ישראל 70 פנים לה

 

הסיפור הישראלי שלנו הוא סיפור פסיפס מרתק המורכב מאלפי קולות וצבעים, ואנו מזמינים אותך לתרום לו את האבן הייחודית שלך!

פרויקט "ישראל – 70 פנים לה" נועד לאסוף מהציבור סריקה וצילום של חפצים, תמונות, קטעי יומן, התכתבויות ועוד, האוצרים בתוכם סיפור מיוחד ומאירים את הסיפור הישראלי המשותף לנו מזווית אישית.

באמצעות הפריטים השונים אנו מבקשים ליצור רב-שיח בין מרכיבי החברה, להאיר אירועים מוכרים מזוויות חדשות ולהעלות אל התודעה אירועים לא מוכרים.

אוסף וירטואלי זה של פריטים, התיאורים המלווים אותם והסיפורים האישיים מאחוריהם, יוכנסו אל תוך מאגר מידע מדעי ופתוח לציבור תחת חסותו של ארכיון בן-גוריון. אתר האינטרנט של המיזם יבקש לדלות מתוך האוסף המצטבר פריטים נבחרים ויעמידם לאורך צירי זמן ונושא.

המיזם רואה בעבר מקור של השראה, ומטרתו היא ליצור בימת שיח ייחודית המדגישה את חוויותינו המשותפות והנפרדות כישראלים. המיזם ימקד את המבט אל הישראליות כמסגרת חברתית ומדינית הגדולה מסך חלקיה ומקיימת, לצד מחלוקות, גם שותפות גורל וייעוד.

הצטרפו אלינו וספרו לנו מה הסיפור שלכם