כותרת
  
תאריך פרסום
  
פורסם לאחרונה: Israel Studies 25.1 (Spring 2020)27/11/2019
פרס לזכר ד"ר מיכאל פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל20/11/2019
קול קורא - הקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש: פרס מחקר לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה23/10/2019