דלג לתוכן העמוד

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

כל שימוש מסחרי במלל ו\או תמונות המפורסמות באתר ארכיון בן-גוריון אסור בהחלט.

שימוש לא מסחרי מוגבל לציטוט מלל האתר בלבד.
החומר המוצג באתר הוא לשימוש אישי/מחקרי בלבד ותחת מגבלות "שימוש הוגן" בחומר.

שמירה שיטתית של תיקים שלמים ללא אישור בכתב מארכיון בן-גוריון אסורה בהחלט.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי שירות זה, שייכות לאתר ארכיון בן-גוריון. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל, בין היתר, ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ארכיון בן-גוריון.