​

מסע מרתק להבנת עקרונות התודעה של האדם​

   רוצה להתעמק בצפונות המוח והתודעה האנושית? מדעי הקוגניציה והמוח מעניינים אותך?


מדעים קוגניטיביים הם מסע מרתק להבנת עקרונות התודעה והפעילויות המנטאליות של האדם וחקירתן של תופעות הקשורות בכך: מודעות, עיבוד שפה ורכישתה, מנגנוני תפיסה, קבלת החלטות, למידה ותופעות פסיכיאטריות ועוד.

סטודנטים מוזמנים ללמוד מדעי הקוגניציה והמוח בתכנית מצטיינים חד-חוגית ודו-חוגית (B.Sc) מתוך התפיסה שחקר המוח מושתת על שיתופי פעולה בינתחומיים בין דיסציפלינות שונות: פסיכולוגיה, מדעי העצב, מדעי המחשב, חישוביות עצבית, פילוסופיה ובלשנות.

תוכנית התואר הראשון במדעי הקוגניציה והמוח (B.Sc) היא תכנית ייחודית המקנה השכלה ומיומנויות מחקר במדעי הקוגניציה והמוח בדגש על חמישה תחומי ליבה: פילוסופיה, חישוביות עצבית, פסיכולוגיה, מדעי העצב ובלשנות. בנוסף להשכלה הבינתחומית הרחבה, הלימודים כוללים התמחות עומק באחד מתחומי הליבה. ​

לימודי מדעי הקוגניציה והמוח מיועדים למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. הוכחת מצוינות אישית ויכולות אקדמיות גבוהות. כל סטודנט במחלקה מקבל ליווי אישי על ידי צוות בית הספר הבין-פקולטי ל​מדעי המוח והסטודנטים הבוגרים. הלימודים בקורסים הייעודים של המחלקה נערכים בקבוצות קטנות. במהלך לימודים הסטודנטים יכולים להשתלב במחקר בכל אחד מתחומי הלימודים.

 

*הענקת התואר מותנית באישור סופי של המועצה להשכלה גבוהה כשנתיים לאחר תחילת התוכנית

 

התוכנית​ החדשה (B.Sc) - מיועדת לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם החל משנת תשע"ט

​התוכנית בנויה משני מסלולים – דו-חוגי וחד-חוגי:

מסלול דו-חוגי (64 נק"ז): מורכב מקורסי ליבה ומסלול התמחות מצומצם (במדעי העצב, בפילוסופיה של הנפש, בבלשנות, בפסיכולוגיה ובחישוביות עצבית) במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, ומשולב עם לימודים לתואר  BAבאחת מהמחלקות הבאות: פסיכולוגיה, פילוסופיה או בלשנות (54 נק"ז).  

מסלול חד-חוגי (90 נק"ז): כולל קורסי ליבה ומסלול התמחות מורחב (במדעי העצב, בפילוסופיה של הנפש, בבלשנות, בפסיכולוגיה ובחישוביות עצבית) במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, ומשולב עם לימודי חטיבה ממחלקה אחרת (28 נק"ז).


שנתון תשע"ט​

 תכנית חדשה B.SC  החל משנה"ל תשע"ט

רשימת החטיבות (28 נק"ז) לשילוב עם התכנית החד-מחלקתית​​

קורסי בחירה תשע"ט - סמסטר ב'​​​​

קישור לפורום שאלות ותשובות על תוכנית החדשה 

 

התוכנית הותיקה​​​ - מיועדת לתלמידים שהתחילו את לימודיהם עד שנת תשע"ח

התוכנית מורכבת מחטיבה במדעים קוגניטיביים (36 נק"ז) הנלמדת בשילוב עם מחלקה (54 נק"ז) וחטיבה נוספת (28 נק"ז) מהתחומים הבאים: 
​​

(לחץ על החטיבה לצפייה בתוכנית הלימודים)

1. החטיבה למדעי ההתנהגות  (פסיכולוגיה)

2. החטיבה לפילוסופיה של הנפש

3. החטיבה לבלשנות

4. החטיבה למדעי המחשב​

5.החטיבה למדעי העצב 
 

קורסי בחירה תוכנית ותיקה תשע"ט - סמסטר ב'​


קורס 'מחקר מודרך' (לשתי התוכניות)​כל סטודנט מלווה אישית על ידי צוות התוכנית והמחלקה, הן בסיוע להרכבת מערכת השעות והן בייעוץ שוטף.

התוכנית מכינה להמשך לימודים ומחקר בתארים מתקדמים!