17 יונ' 2018
11:00
-12:00

חדר הדרכה בקומה 5
כולם מוזמנים!

רצח ארלוזורוב עוד חי - מר יוסף רגב