20 פבר' 2019
14:00
-15:00

ספריית ארן, לובי קומת מדעי החברה וניהול (קומה 4)

​​תערוכת צילומים של האמנית חנה מילס (גמלאית האוניברסיטה) בספריית ארן 

​​