אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מבקשת להוקיר את בוגריה שתרמו תרומה חשובה, ייחודית ובעלת השפעה על החברה, הכלכלה, התרבות או המדע בישראל, או בעולם.

מתוך כך, קוראת האוניברסיטה לציבור הרחב, לעובדיה, לבוגריה ולתלמידיה להציע מועמדים לקבלת "אות הבוגר" השנתי, ובלבד שהמועמדים הנם  בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (תואר ראשון, ו/או תואר שני ו/או תואר שלישי).

 

תהליך ושיקולי בחירת הזוכים ב"אות הבוגר"השנתי:

בחינת ההצעות ובחירת הזוכים תתבצע על-ידי ועדת שיפוט בראשות נשיאת האוניברסיטה. ועדת השיפוט תפעל על פי שיקול דעתה הבלעדי, תקבל החלטותיה ברוב קולות (במצב של שוויון, תכריע דעת יו"ר הוועדה)  ותתחשב, בין היתר, בשיקולים:

 • המועמד/ת הינו/ה בעל/ת תרומה חשובה, ייחודית או מקורית, באחד או יותר מהתחומים:
  • קידום הנגב
  • כלכלה ועסקים
  • מדע
  • תרבות ואמנות
  • חברה ומדינה
  • מעורבות חברתית
  • טכנולוגיה ויזמות
  • חינוך ומחקר

הוועדה רשאית להעניק את התואר גם למועמד/ת ראוי/ה שתרומתו/ה אינה נכללת באחד מהתחומים המצוינים ובלבד שהמועמד/ת הינו/ה מוביל/ה, מעורר/ת השראה, מנהיג/ה או פורץ/ת דרך בתחומו/ה.

הוועדה לא תבחן מועמדויות של בוגרים העובדים כיום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (סגל אקדמי, מנהלי או טכני) וכן של נבחרי ציבור.

הוועדה תציין את הנימוקים שהובילו להחלטתה לגבי כל זוכה. ראש הוועדה ימסור לכל זוכה את החלטת הוועדה, בכתב ומראש.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל המלצה כלשהי ולא תישא בהוצאות כלשהן הכרוכות בהגשת ההמלצה, בין אם קיבלה אותה ובין אם לאו.

 

קבלת האות

הזוכים יוזמנו לקבל את "אות הבוגר" בטקס שיתקיים בחודש פברואר 2018.

 

הגשת ההצעות

יש למלא את טופס ההמלצה המקוון עד לתאריך 01/11/17.

 

לבירורים ניתן לפנות לגב' סיגל סבן בלילה, בטלפון: 08-6461284