שנת הלימודים תשע"ח

 • סמסטר א' תשע"ח:
  מקדמה ראשונה – תחולק ל-2: 

  חלק א' בגובה של 12.5% משכה"ל הבסיסי המלא +שירותים נלווים יגבה ב 14.08.2017.
  חלק ב' בגובה 12.5% משכה"ל השנתי המלא – יגבה ב 14.09.2017
  14.12.2017– 15% משכה"ל השנתי הנלמד (+ למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד מיום הכניסה עד סוף דצמבר)
  14.01.2018– 10% משכה"ל השנתי הנלמד (גמר חשבון לסמסטר א')+(למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד ינואר-פברואר).
   

 • סמסטר ב' תשע"ח:
  מקדמה ראשונה – תחולק ל-2: 

  חלק א' בגובה של 15% משכה"ל הבסיסי המלא (עפ'י היקף הלימודים בסמסטר א') יגבה ב 14.03.2018.+ ( למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד עבור חודש מרץ).
  חלק ב' בגובה 15% משכה"ל השנתי המלא – יגבה ב- 15.04.2018.+ (למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד עבור חודש אפריל).
  14.05.2018– 15% משכה"ל השנתי הנלמד + (למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד מאי -יוני).
  14.06.2018– 5% משכה"ל השנתי הנלמד (גמר חשבון לסמסטר ב') + (למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד עבור יולי-עד תום החוזה).

 •  

 - יתכנו שינויים בתאריכי התשלום