פרטים מדוייקים על הלימודים בתכנית בשנת תשע"ט (מועדי הרשמה, תנאי קבלה ) ייפורסמו באתר זה במהלך חודש ינואר/פברואר 2019​​​ 

לפרטים אודות קדם המכינה לחצו כאן

ההרשמה לקדם מכינה "הישגים להייטק" מתבצעת בשלושה שלבים:

  1. רישום באתר "הישגים להיי טק" מצ"ב קישור הישגים להייטק

  2. רישום באתר ההרשמה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מצ"ב קישור הרשמה מקוונת

  3. מילוי טופס הרשמה ומסמכים נלווים, שיש להעביר בנפרד בדואר ישראל, דואר אלקטרוני, ידנית. מסמכים סרוקים שמועברים בדואר אלקטרוני יש להעביר בקובץ PDF בלבד.

טפסי הרשמה למכינה.pdfטפסי הרשמה למכינה

טפסים נלווים - השגים

 

יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ולצרף את כל המסמכים ולשלוח כקובץ pdf לדואר האלקטרוני:  pre@bgu.ac.il 

 טלפון לברורים  08-6461060

​ 

תהליך טיפול במעמד:

  1. בדיקת השלמת רישום אינטרנטי באתר הישגים ובאתר האוניברסיטה.

  2. בדיקת קבלת כל טופסי ההרשמה, כולל טפסים נלווים.

  3. בדיקת זכאות למימון על פי מצב סוציואקנומי.

  4. בדיקת עמידה בתנאים הפדגוגים על פי תנאי הקבלה המפורסמים בתכנית הלימודים.

  5. בחינת התאמה למצקוע.

בכל שלב המעמד יקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני מאתר "הישגים להיי טק".

הנחיות להרשמה מקוונת באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".
מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.

 

יש לציין שנת הלימודים  תשע"ח,סמסטר קייץ

קדם מכינה למדעים מדוייקים והנדסה

אין עלות דמי רישום לקדם המכינה, התשלום עבור הרישום יתבצע לאחר סיום לימודי הקדם בהצלחה  בהרשמה המקוונת למכינה למדעים מדויקים והנדסה לשנת הלימודים תשע"ט.

 הרשמה מקוונת

 *הפעלת התכנית בפועל מותנת במינימום משתתפים וקבלת תמיכה ייעודית