כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מתמטיקה מועד ב' ללומדים בקורס הכנה 22/9/19חדש15/09/2019
בחינת כניסה במתמטיקה 5.9.1912/09/2019
דף נלווה למתקבלים למסלול קדם הישגים להייטק תש-ף11/09/2019
דף נלווה למתקבלים למסלול הנדסה ומדעים מדוייקים תש-ף11/09/2019
בחינת כניסה במתמטיקה 22/9/19 - הבהרה09/09/2019
בחינת כניסה במתמטיקה 5.9.19 - עדכון08/09/2019
תאריכי רישום לקורסים - עדכון08/09/2019
הנחיות להרשמה לתכנית "נתיב לאקדמיה" למתקבלים למכינה08/09/2019
הנחיות לרישום לקורסים הנדסה ומדעים מדוייקים08/09/2019
הנחיות לרישום לקורסים הנדסה ומדעים מדויקים פרויקט הישגים להיי-טק08/09/2019
הנחיות לרישום לקורסים מסלול הנדסה ומדעים מדויקים פרויקט עתידים לצה"ל08/09/2019
הנחיות לרישום לקורסים מדעי הטבע והחיים 08/09/2019
מערכת שעות לשנת הלימודים תש"ף05/09/2019
נתיב לאקדמיה - תכנית חלופה לפסיכומטרי לתלמידי המכינה24/03/2019
בחינת כניסה במתמטיקה לקראת קבלה לשנת הלימודים תש"ף18/03/2019