ידיעת השפה העברית

 

הלימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מחייבים ידיעת השפה העברית.

מועמדים החייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל)* בציון של 84 ** לפחות:

  • - מועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית .
  • - מועמדים שנבחנו בבחינת S.A.T.
  • - מועמדים העומדים בתנאי קבלה על סמך ממוצע ציוני הבגרות (ללא פסיכומטרי) אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו אינה עברית.
  • * לא תתקיים בחינת מיון של האוניברסיטה עצמה.
  • ** למעט מועמדים לבית הספר לרפואה, שהציון הנדרש הוא לפחות 107.

 

על הסטודנטים ללמוד קורסים בעברית, על פי רמת היע"ל, עד להוצאת פטור (סיום רמה ו' בציון של 75 לפחות).

ניתן להשלים את לימודי העברית, במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים בקיץ לפני תחילת הלימודים לתואר ועד לתום השנה הראשונה ללימודים.

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

הבחינה נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה (פרטים נוספים אודות הבחינה ניתן למצוא בפרק נספחים).

לא יתקבלו ציונים או פטורים על סמך בחינות פטור ממוסדות אחרים.

מועמדים, שקיבלו ציון הנמוך מ- 84 בבחינת יע"ל, לא יוכלו להתחיל לימודיהם באוניברסיטה גם אם עומדים בדרישות הקבלה האחרות. אי לכך, עליהם לגשת למבחן יע"ל נוסף (בחינת ידע בעברית) עד למועד יולי לשנת ההרשמה, או להירשם לקורס קיץ בעברית שיתקיים במרכז ללימודים קדם אקדמיים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. באחריות המועמדים לבדוק האם במחלקה אליה נרשמו קיימים תנאים מיוחדים בעברית.

 

קורסי עברית – מיון עפ"י מבחן יע"ל

רמהציון מבחן יעל
ד'59-83
ה'84-106
ו'107-131
פטורומעלה 132

 

מועמדים הפטורים מחובת בחינת יע"ל או מלימודי עברית

- קיבלו ציון של 132 ומעלה בבחינת ידע בעברית (יע"ל).

- קיבלו פטור מלימודי עברית מאוניברסיטה אחרת בארץ, על סמך קורס בציון עובר. על מנת לבדוק את קבלת הפטור, יש להציג תדפיס ציונים מקורי וסילבוס למרכז ללימודים קדם אקדמיים / למדור רישום.

- תלמידים בתכנית לימודים בינלאומית, שהוראתה בשפה האנגלית.


הלימודים

במשך שנת הלימודים יתקיימו במרכז ללימודים קדם אקדמיים קרסי עברית ברמות ה' – ו'.

קורסי עברית יתקיימו גם במהלך הקיץ, ובהתאם למספר מינימלי של נרשמים.

הקורסים הם סמסטריאליים וכוללים 6 שעות שבועיות. התלמיד מחויב ללמוד עברית, החל מהסמסטר הראשון ללימודיו ועד לקבלת הפטור.

כל תלמיד נדרש לבדוק את מועדי הקורסים לעברית ולהרכיב את מערכת השעות בהתאם לכך.

 

נוכחות בשיעורים

הנוכחות בקורסי העברית הינה חובה.

תלמיד שיעדר שלוש פעמים (שתי פעמים בקורסי הקיץ) או יותר לא יורשה לגשת לבחינת הסיום של הקורס.

לימודי העברית אינם מזכים בנקודות זכות.

לימודי העברית מחויבים בתשלום שכר לימוד נפרד, בנוסף לשכר הלימוד הרגיל.

 

פרטי הקורסים תשע"ט - סמסטר א'

רמהשנהסמסטרקבוצהמס קורס מחיר (בש"ח)*ימים ושעות
רמה ה'
2019
1
1503-5-00051,530ימים ב' + ה' שעות 17:00-20:00
רמה ה'        ​2019​1​2​503-5-0005​1,530​ימים א' + ג' שעות 17:00-  20:00​. לא יתקיים בשבוע הראשון ללימודים
​רמה ו'         

​2019
​1
​1
​503-5-0006
​1,530
ימים ב' + ה' שעות 17:00-20:00
רמה ו' 
2019
1
2
503-5-0006
1,530
ימים א' + ג' שעות 17:00-20:00​
רמה ו' 

2019
13503-5-00061,530

יום א' 9:00-12:00 + יום ה' 14:00-17:00​. לא יתקיים ב-14.10.18
 
הקורסים ייפתחו רק אם יהיה מספר מינמלי של נרשמים לכל רמה, ועל חשבון מקום פנוי בכל קבוצה
 *לתשלום זה יתווספו דמי אבטחה לסמסטר למי שאינו סטודנט פעיל בסמסטר זה

 
פרטי הקורסים תשע"ט - סמסטר קיץ

קורסים ברמה ה', ו-ו' יתקיימו בקיץ במהלך חודש אוגוסט, בימים א'-ה', מידי יום, בשעות הבוקר או הצהריים.

הרישום יחל ב- 01.04.2018.

החלוקה לקבוצות לימוד נעשית באופן אוטומטי על ידי המערכת הממוחשבת, לא ניתן לבחור קבוצת לימוד.

הקורסים ייפתחו רק אם יהיה מספר מינמלי של נרשמים לכל רמה

השיבוץ לקבוצת הלימוד בקורסי הקיץ  (בקורס עם מספר קבוצות) נעשית באופן אוטומטי-ממוחשב, לא ניתן לבחור קבוצת או שעות לימוד.

 

רמהשנהסמסטרקבוצהמס קורס מחיר (בש"ח) *ימים ושעות
רמה ה'​2019​31​503-5-0005​1,530​ימים א'-ה' שעות יפורסמו בהמשך
רמה ו'201831503-5-0006​1,530​ימים א'-ה' שעות יפורסמו בהמשך

​ לחץ כאן לשירותי מידע אישי לבדיקת שיבוץ כיתת לימוד

 *לתשלום זה יתווספו דמי אבטחה לסמסטר למי שאינו סטודנט פעיל בסמסטר זה

 

תשלום​ 

מחיר ותאריכי הקורסים מופיעים בדף זה. למחיר המופיע בטבלה יתווספו דמי אבטחה, אשר יחושבו יחסית לתקופת הלימודים, כולל בחינות, למי שאינו סטודנט פעיל בסמסטר בו נערך הקורס. לאחר אישור ההרשמה לקורס – יישלח שובר על תשלום שכר הלימוד ממדור חשבונות סטודנטים. יש לשלם את השובר עד לתאריך הנקוב על גביו. ניתן לשלם דרך הפיקדון הצבאי.

בקורסי הקיץ -

ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס.

ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים. אין אפשרות לבטל את התשלום לקורס לאחר ההרשמה.

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס.

 

הכרה בקורסים ממוסדות אחרים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכירה בקורסי עברית, אשר נלמדו במוסדות הנ"ל: הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה.

לא יוכר פטור מלימודי עברית על סמך בחינה פנימית של מוסד אחר.

לצורך בדיקת ההכרה בקורס, יש להעביר טופס בקשה להכרה בקורס עברית בצירוף אישור הלימודים לדוא"ל pre@bgu.ac.il (לאחר תחילת הלימודים באוניברסיטה) או לדוא"ל rishum@bgu.ac.il (לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה).

בקשה להכרה בקורס עברית ממוסד אקדמי אחר.pdf

 

להרשמה - לחץ כאן