​​​תכנית להרחבת נגישות מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב

​                                   

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאמינה ביכולת בוגריה להיות מחוללי שינוי בחברה הבדואית בכלל, ובהשכלה אקדמית משמעותית לחברה זאת, בפרט.

האוניברסיטה שמה לה כמטרה להגדיל את המספר הכולל של סטודנטים בדואים בכלל ובמקצועות המדעיים בפרט, המטרה היא לשלב סטודנטים אלו  בלימודי מדעים מדויקים ובמחלקות משמעותיות. המתקבלים יוכלו לבחור תחום לימוד ממגוון מחלקות מוצעות, באחד מהאשכולות הבאים - אשכול מדעי ההנדסה, אשכול בריאות וטבע, אשכול מדעי החברה.

המסלולים בתכנית המוצעת מאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית.

המועמדים יוכלו להתקבל ללימודים באחת מהאפשרויות הבאות:

1.      פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה ועמידה בתנאי הקבלה הרגילים של אותה שנה (קבלה רגילה). סטודנטים שיתקבלו בקבלה רגילה לתחומי הלימוד הנדרשים (על פי הקול קורא), יצטרפו לתכנית "מצטיינים לאקדמיה".

מעמדים שיתקבלו בתכנית המצטיינים מתבקשים לפנות לדיקנאט הסטודנטים לצורך קבלת מידע על התכנית.

2.      קבלה באמצעות בחינות כניסה לבעלי זכאות לבגרות. (מועמדים אלה אינם נדרשים לציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה), הבחינות באחריות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

לבחינות אלה ניתן לגשת במהלך שנתיים ברציפות בלבד. לאחר שנתיים, תוצאות הבחינות לא תהיינה בתוקף ועל המועמד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה כמקובל (ציוני בגרות וציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה).

תנאי קבלה לבחינות הכניסה:

  • סיום תיכון דובר השפה הערבית מאזור הנגב
  • השלמת 12 שנות לימוד שנות לימוד.
  • זכאות לבגרות או אישור מבית הספר שהתלמיד ניגש לכלל בחינות הבגרות הנדרשות.

בחינות כניסה :
נושאי חובה: מתמטיקה, עברית – בחינת סיווג בעברית,  ואנגלית.

נושאי בחירה: כימיה או פיזיקה או ביולוגיה בהתאם להחלטתו, וללימודיו של המועד בבית הספר התיכון.

הבחינה בעברית תהווה סיווג לרמת העברית של המתקבלים:
על סמך בחינה זו הנבחנים יחולקו, על פי הישגיהם לשלוש קבוצות סיווג:

קבוצה א' מתקדמים - ציון של לפחות 85

קבוצה ב' בינונית – קבוצת הציונים 70-84

קבוצה ג' מתחילים – קבוצת הציונים 56-69

נבחנים שיקבלו ציון של 55 ומטה לא יתקבלו ללימודים.
 

מועמדים שיתקבלו לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לכל המסלולים יהיו חייבים בבחינת סיווג נוספת באנגלית.
פרטים על הבחינה ועלותה יפורסמו בהמשך.

קבלת החלטות:  לאחר פרסום הציונים, יתקיימו ועדות קבלה לאשכולות השונים או לתכנית המצטיינים וזאת בהתאם להישגים של הנבחנים תוך התחשבות במסלול הלימודים המבוקש על ידי המועמד.

תנאי קבלה לשנת שער לאקדמיה:

הצלחה בבחינות הכניס

סיום לימודים בתיכון דובר ערבית

אישור על השלמת 12 שנות לימוד

זכאות לתעודת בגרות


נבחנים שיתקבלו לאוניברסיטה יחולקו לשתי קבוצות:

קבוצה א' : כ- 3% מהמועמדים עם הציונים הטובים ביותר ולא יותר מ -   30 מועמדים,  יתקבלו למחלקות השונות באוניברסיטה בתחומי הלימוד הנדרשים כתלמידי שנה א' נורמטיביים - תכנית "מצטיינים לאקדמיה"

קבוצה ב' : 12% מהמועמדים עם הציונים הגבוהים ביותר (מעבר לקבוצה א'), אבל לא יותר מ-110 מועמדים יתקבלו למסלול שנת "שער לאקדמיה". שנה אקדמית נפרדת לבני החברה הבדואית.

מסיימי שנת "שער לאקדמיה" בהצלחה- יקלטו כסטודנטים שנה א' בפקולטות השונות בתחומי הלימוד הנדרשים וימשיכו לקבל תמיכה וסיוע באמצעות תכנית "שער לאקדמיה".
 

שנת "שער לאקדמיה":

המטרה לאפשר ללומדים בתכנית הזדמנות להצליח בלימודים אקדמיים, על ידי שיפור היכולות בעברית ובאנגלית, שיפור מיומנויות הלמידה, הכרת נושאים חדשים, וחיזוק ידע קיים.

הלימודים בתכנית מהווים מסלול חדש, במטרה להעלות את שיעורי  ההצלחה בלימודי התואר הראשון במקצועות הנדרשים, ומניעת נשירה.  התכנית מכוונת לחיזוק הביטחון העצמי, עזרה בהתמודדות מול מורה וכיתה, עמידה והצגת עמדה אקדמית, התמודדות עם קשיים בבית כמו הצורך לפנות זמן אישי להשלמת שיעורים והכנת עבודות, וכן להכנה וביסוס היכולת והידע להתמודדות עם לימודים אקדמיים.

התכנית כוללת, אנגלית ברמות אקדמיות, מדגישה את המיומנויות בעברית בכלל, ואקדמית בפרט, ומיומנויות למידה. במהלך התכנית ילוו הלומדים ביועצי המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

הכרה בנק"ז לתואר ע"ס לימודים בתכנית:

במהלך התכנית ילמדו קורסים שיוכרו לתואר בהיקף של 8-12  נק"ז  עפ"י שלושה אשכולות לימוד: אשכול מדעי ההנדסה, אשכול בריאות וטבע, אשכול מדעי החברה.

כללי הקבלה לאשכולות השונים:

הקבלה לכל אשכול תלויה בהישגי המועמד בבחינות המיון במקצועות בהם נבחן, רמת הבחינה שלו  במתמטיקה  ובהתאם לרצונו של המועמד.

 

תכנית הלימוד

אשכול מדעי החברה:

במסגרת אשכול זה יועברו קורסים בעברית, בשלוב כתיבה אקדמית. קורס באנגלית כשפה זרה, קורס במתמטיקה, כלים בסיסים לתחום מדעי ההחברה וכהכנה לקורס בסטטיסטיקה.
וכן קורסים אקדמיים כגון,  מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, סטטיסטיקה.

 היקף הנק"ז של הקורסים האקדמיים יעמוד על 8-12 נק"ז.

לאחר השלמת התכנית מצ"ב המחלקות האקדמיות אליהן ניתן להתקבל בפקולטה למדעי הרוח והחברה : עבודה סוציאלית, כלכלה, ספרויות זרות ובלשנות, ספרות עברית, חינוך, גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, פסיכולוגיה, מדעי המוח והקוגניציה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי אפריקה, פוליטיקה וממשל, תקשורת. הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלזר - ניהול, ניהול מערכות בריאות  וניהול מלונאות ותיירות.

אשכול מדעי ההנדסה:  

מעמדים לאשכול זה חייבים בנוסף לבחינות החובה גם בחינה בפיזיקה

במסגרת אשכול זה יועברו קורסים במתמטיקה ברמת 5 יח"ל. תכנית ייעודית שמותאמת למחלקות בפקולטות.

יינתנו קורס עברית בשילוב כתיבה אקדמית, קורס אנגלית כשפה זרה,  וכן קורסים בסיסיים משנה א' שיבחרו בהתאמה לתחומי הדעת האקדמיים.

היקף הנק"ז של הקורסים האקדמיים יעמוד על 8-12 נק"ז.

לאחר השלמת התכנית מצ"ב המחלקות האקדמיות אליהן ניתן להתקבל בפקולטה למדעי ההנדסה: הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת מכונות, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת חומרים, הנדסה ביורפואית, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מערכות תקשורת, הנדסת מערכות תכנה ומידע, הנדסת תכנה, הנדסת בניין. בפקולטה למדעי הטבע – מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה גיאולוגיה.

אשכול בריאות וטבע:

מעמדים לאשכול זה חייבים בנוסף לבחינות החובה להבחן בנושא מדעי נוסף.

במסגרת אשכול זה יועברו קורסים במתמטיקה ברמת 4 יח"ל-תכנית ייעודית שמותאמת למחלקות בפקולטות. קורס בעברית בשילוב כתיבה אקדמית. קורס באנגלית כשפה זרה. וכן קורסים בסיסיים משנה א' שיבחרו בהתאמה לתחומי הדעת האקדמיים.

 היקף הנק"ז של הקורסים האקדמיים יעמוד על 8-12 נק"ז.

לאחר השלמת התכנית מצ"ב המחלקות האקדמיות אליהן ניתן להתקבל בפקולטה למדעי הטבע -  כימיה, מדעי החיים, גיאולוגיה. הפקולטה למדעי הבריאות – רוקחות, מעבדה רפואית, רפואת חרום (חייבים בבחינת התאמה למקצוע), פיזיותרפיה, סיעוד, מדעי הבריאות שנה א.

בסמסטר ב' תיבדק האפשרות לקיים, חלק מהקורסים האקדמיים, בשיתוף עם תלמידי תואר ראשון.

תלמידים שיסיימו את לימודי שנת "שער לאקדמיה" בהצלחה ויבחרו ללמוד במחלקה אקדמית מאשכול אחר, ויעמדו בתנאי הסף לאותה מחלקה יוכלו להמשיך וללמוד בתכנית. ההכרה בקורסים האקדמיים תיבדק פרטנית.

כללי קבלה למחלקות האקדמיות בתום שנת שער לאקדמיה, ייקבעו על ידי הוועדה האקדמית שתלווה את התכנית, ההחלטות יתקבלו בשיתוף עם ועדת הקבלה העליונה של האוניברסיטה.

תשלומים באחריות הלומדים:

100 ₪ דמי רישום לבחינות הכניסה

252 ₪ בחינת סיווג באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה

1,900 ₪ דמי רצינות הכוללים דמי רווחה ואבטחה, סטודנטים שיתמידו בתכנית, יקבלו החזר כספי בתום התכנית, למעט דמי רווחה ואבטחה.
שובר התשלום יופק עם הודעת הקבלה לשנת שער לאקדמיה.

לרשות הסטודנטים יעמוד צוות שייתן מענה שוטף:

  1. קיום תגבורים/תרגולים בקבוצות קטנות על ידי לומדים לתארים מתקדמים.

  2. הפניה לתמיכה באמצעות יועצת לימודים או עובדת סוציאלית.

צוות ליווי התכנית:

מרכז אקדמי: אחראי על התחום האקדמי, נבחר ע"י הרקטור ומתמנה על ידו.

לכל תכנית ומקצוע יש מרכז אחראי על תחומו וצוות מורים ותיק ומיומן.

יועצת לימודים: עובדת סוציאלית שתלווה את הלומדים, תזהה ותסייע להם בהתמודדותם עם בעיות אישיות ו/או קבוצתיות.

רכזת התכנית: טיפול בנושאי המנהלה, סיוע בהכנה ומעקב על התקציב, סיוע בקבלת הלומדים, סיוע ללומדים בתהליך ההרשמה, ריכוז ועדות חריגים, ריכוז ועדות הוראה, מעקב אחרי החלטות הועדות,  סיוע בהכנת מערכת השעות והבחינות, טיפול בנושא ציונים וערעורים, טיפול במינוי סגל ההוראה, מתן מענה לפניות סטודנטים, בדיקת נוכחות בנוסף לבדיקת סגל ההוראה, ועוד.

מדריך חברתי: בן החברה הבדואית בשנות הלימודים המתקדמות לתואר או לומד לתארים מתקדמים. תפקידו לקיים פעילות חברתית, יהווה גורם מתווך מול גורמי המוסד.

פירוט תכנית הלימודים למחזור א' קיץ תשע"ח ובשנת הלימודים תשע"ט:

1.      אוגוסט  2018 – בחינות כניסה, ובנית תכנית לימודים אישית לכל מועמד. התכנית תעשה על ידי בעלי התפקיד האקדמי והמנהלי של התכנית.

2.      אוגוסט – ספטמבר 2018 – בגלל איחור באישור התכנית, תכנית הקיץ המקורית לא תתקיים. היה ויוחלט לקיים תכנית מצומצמת יותר, הנושא יפורסם באתר המרכז ללימודים קד"א ובמכתב אישי למתקבלים באמצעות הדואר האלקטרוני.

3.      אוקטובר  2018 – יולי 2019 – תכנית הכנה של שער לאקדמיה, תכנית אקדמית עם קבוצות תגבור, עבודה עם חונכים חברתיים והכנה לאקדמיה.


בתום שנת ההכנה יתקיימו דיונים פרטניים על כל לומד, בהתאם להישגים הלימודים בשיתוף הסגל משלב ההכנה לסגל של שלב המכשיר לגבי שילוב כל לומד בתכנית המשך לימודיו.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה, לפי שיקול דעתה, ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.


למידע אודות ההרשמה ובחינות הכניסה לתכנית