​​​​​​​תכנית להרחבת נגישות מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב

                                סיום הרשמה לתכנית ביום ד' ה-8/8 שעה 12:00

לעמוד המידע הכללי על התכנית »

דרכי הרשמה לבחינות כניסה לתכנית שער לאקדמיה לשנת הלימודים תשע"ט:

שלב א':
רישום מקוון למערכת מנהל התלמידים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
יש למלא את כל הפרטים ולשלם 100 ₪ דמי הרשמה שלא יוחזרו.

להרשמה מקוונת לחץ כאן

​שלב ב':
רישום, מילוי טופס התחייבות ומידע נוסף:
מידע נוסף להרשמה

שלב ג :

שליחה לדואר אלקטרוני ל: pre@bgu.ac.il
ת.ז כמסמך PDF,
טופס התחיבות והסכמות  לתכנית "שער לאקדמיה" רצ"ב

טופס התחיבות והסכמות שער לאקדמיה. 

מעמד שלא ישלים את שלושת השלבים לא יטופל

בחינות הכניסה יתקיימו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בקמפוס מרקוס (מול בית החולים האוניברסיטאי סורוקה)

 תנאי קבלה לבחינות כניסה:

  1. סיום תיכון דובר השפה הערבית מאזור הנגב.

  2. השלמת 12 שנות לימוד.

  3. זכאות לבגרות או אישור מבית הספר שהתלמיד ניגש לכלל בחינות הבגרות הנדרשות

לבחינות חובה להגיע עם תעודת זהות, מעמד ללא תעודת זהות לא יורשה להיכנס לקמפוס ולהשתתף בבחינות.

מצ"ב תאריכי הבחינות, מיקום הבחינות יפורסם בהמשך

נושא

תאריך

מתמטיקה

13.08.2018

עברית

14.08.2018

אנגלית

15.08.2018

פיזיקה

10.08.2018 , שעה 09:00 חדרי בחינה: 310,311,312 בניין 35 קמפוס מרקוס, שיבוץ אישי של חדר בחינה +הנחיות נשלחו למייל האישי של כל מועמד

כימיה

10.08.2018, שעה 09:00 חדרי בחינה: 102 (34), 116 (35), 117 (35) קמפוס מרקוס,שיבוץ אישי של חדר בחינה +הנחיות נשלחו למייל האישי של כל מועמדביולוגיה

19.08.2018

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים, בין היתר בחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום הלימודים, בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה, לפי שיקול דעתה, ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.