​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט סגורה

 
תאריכי הלימודים: 14/10/18-13/07/2019
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים: 11/10/18
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.
 
מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הסבה למסלול ריאלי, הכנה ללימודים בפקולטה למדעי ההנדסה ושיפור הידע והיכולת במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה אקדמית.
 
מקצועות לימוד:
מתמטיקה ופיזיקה ברמה מקבילה ל-5 יח"ל
כתיבה אקדמית ברמה המקבילה ל-2 יח"ל
אנגלית רמה מקבילה ל-4 יח"ל/ 5 יח"ל
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון במרכיב אנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה. 
 
תנאי קבלה:  
1. 12 שנות לימוד
2. זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 500
(סטודנטים שלמדו בפרוייקט קדם מכינה השגים להייטק פטורים מבחינת פסיכומטרי)
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
    מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות, שקיבלו ציון 90 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל, יסווגו לרמת              מתקדמים ב'. 
5. עברית - מעמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים להציג אישור על רמה ה' לפחות (84) בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ניתן לגשת למבחן יע"ל לא יאוחר ממועד יולי 2018
6. ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל או ציון של לפחות 65 בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל
 
מועמד שאין בידו ציון במתמטיקה ברמה הנדרשת  (סעיף 6) נדרש לגשת לבחינת כניסה/קורס במתמטיקה ולקבל ציון 65 לפחות.​

 
מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

 
פסיכומטרי ספטמבר 2018/ נתיב קיץ 2018

 
מועמד שמתעתד לגשת לפסיכומטרי ספטמבר 2018 /נתיב לאקדמיה קייץ 2018 - קבלתו תשקל על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הקבלה של ההרשמה המאוחרת (מטה), מועמדים אלו לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה​.​


תאריכי הרשמה מאוחרת: 15/8/18-2/9/18 ​
הרשמה בתאריכים אלו  תדון על בסיס מקום פנוי, דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי, 
משום סיבה שהיא.

תנאי הקבלה למסלול בתקופת ההרשמה המאוחרת משתנים.

 
​מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת, קבלתו תשקל על בסיס מקום פנוי ובתנאי הקבלה הבאים:
1. 12 שנות לימוד
2. זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 550
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
5. עברית - מעמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים להציג אישור על רמה ה' לפחות (84) בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
6. ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל או ציון של לפחות 65 בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל

 
מועמד שאין בידו ציון במתמטיקה ברמה הנדרשת  (סעיף 6) נדרש לגשת לבחינת כניסה/קורס במתמטיקה ולקבל ציון 65 לפחות.​

 
באחריותם של כל הנרשמים בהרשמה המאוחרת לדאוג להשלמת המסמכים הנדרשים.

 
אין החזר דמי רישום.
 
כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה בתום המכינה:
תעודת מכינה - השלים בהצלחה
 
פיזיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
מתמטיקה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
כתיבה אקדמית מקביל ל-2 יח"ל - ציון עובר 70
אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל-4 יח"ל / 5 יח"ל- ציון עובר 70
 
מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  מחשבונים למועמדים לחץ כאן​

 
בבדיקה יש לעדכן את הציונים במתמטיקה ופיזיקה שהושלמו במכינה.
לומדים המבקשים ללמוד במחלקה להנדסת תוכנה חייבים לעמוד בסכם הנדסה וסכם מדעי הטבע ,לצורך שקלול סכם מדעי הטבע יילקח בחשבון ממוצע המכינה.
 
בעלי זכאות לבגרות: שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה, סכם הקבלה לפקולטה למדעי ההנדסה ישוקלל עבורם לפי ציוני בגרות/ציוני מכינה, הגבוה מבין השניים.
 
חסרי זכאות לבגרות:  שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה, סכם הנדסה ישוקלל להם לפי ציוני המכינה בלבד. במחלקות שממוצע הבגרות מהווה חלק מדרישות הקבלה, ממוצע המכינה יחליף את ממוצע הבגרות לצורך שקלול סכם הקבלה.
לחסרי זכאות לבגרות אין אפשרות לשלב בין הציונים מהבגרות לציונים במכינה.
  
לתשומת לב הלומדים במכינה,
לכל פקולטה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למעמדים שסיימו את המכינה בהצלחה.
  
קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תשע"ט

בהמשך למייל שנשלח לכל התלמידים בקורס, יתקיימו 2 קבוצות לימוד,
התלמידים חולקו באופן אקראי לקבוצות
מצ"ב מערכת השעות של 2 הקבוצות + חלוקה עפ"י ת.ז.
   
אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שמתעתדים לגשת  לפסיכומטרי ספטמבר 2018 /נתיב לאקדמיה קייץ 2018  (תנאי קבלה עפ"י המופיע מעלה), לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

​ניתן  יהיה להרשם לקורס רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה

 
יש לבחור קורס הכנה במתמטיקה מספר 52950005​

 
 
תאריכי הקורס: 24/7/18-14/8/18 
מחיר הקורס: 1004​ ש"ח + 57 ש"ח דמי אבטחה (נכון לשנת הלימודים תשע"ח).
 
לימודי הקורס יתקיימו בקמפוס מרקוס, מול בית חולים סורוקה /באר שבע רכבת צפון.
​​לתשומת לבכם, יתכנו שינויים בלו"ז.

 

 
​ מצ"ב קישור לסילבוס הקורס:
סילבוס קייץ 2018 לחץ כאן  מעודכן ל: 3.6.18

ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

 
הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.
 
בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשע"ט

 
 
על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי בקישור הבא:  רישום לבחינת כניסה במתמטיקה​

​תוקף הבחינה הינו לשנתיים בלבד (שנת הלימודים הצמודה לבחינה ולשנת הלימודים אחריה)
מועדי הבחינה:
מועד 1 -   16/8/18
ציוני הבחינה מפורסמים בקישור הבא: מידע למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ט​
ציון עובר בבחינה 65 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

חשיפת בחינות ואפשרות ערעור יתקיימו בתאריכים בלבד:

יום ד' ה-22/8 שעות 9-12

יום ה' ה-23/8 שעות 9-12​


מועד 2 - 2/9/18  ​-  שעה 13:30 קמפוס מרקוס (באר שבע רכבת צפון) חדרים: 211, 212 בניין 35, חובה להציג בבחינה תעודה מזהה

 
כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד), מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.
עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2017)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות

בבחינה הנכם נדרשים:

לדעת בע"פ ערכים של פונקציות טריגונומטריות סטנדרטיות.

בפתרון התרגילים נדרש ידע בסיסי בטריגונומטריה ושימוש נכון בנוסחאות המתאימות

בתרגילים השונים נבדקת מיומנויות שימוש בטכניקות אלגבריות כגון: כינוס מחוברים, פישוט שברים אלגבריים וכו'.


משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)
ציון עובר בבחינה 65 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל
מעמדים שלא יעברו את הבחינה בהצלחה וייעמדו בתנאי הקבלה של מסלולים אחרים במכינה יוכלו לשנות עדיפות למסלול אחר
 

 
​​מצורפת חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס סילבוס קייץ 2018 לחץ כאן
נושאי הבחינה יהיו הנושאים המפורסמים בסילבוס בלבד.
חוברת תרגילים ללימוד עצמי , חומר נוסף לבחינה מפורסם בסילבוס.
 
דוגמאות לבחינת כניסה

​