הודעות כלליות

כותרת
  
תאריך פרסום
  
הערכות לקבלת התאמות בתנאי היבחנות11/02/2019
הטבה למועמדים ששירתו כלוחמים 13/11/2018

​בחר את המסלול אליו אתה משתייך לצפייה בלוח המודעות: