כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
The University Center for External Studies

 קורסים בשיתוף קרן ידע מח"ר

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מציע קורסים בשיתוף קרן ידע של המח"ר במגוון קורסים ומציע הסדרים מיוחדים לעמיתי הקרן.

חברי הקרן זכאים להירשם לקורסים הבאים בהסדר מיוחד:

שם הקורס

היקף שעות

יום

תאריך פתיחה

השתתפות הלומד

פיתוח מיומנויות ניהול *

60

בוקר

ג

07.03.2017

765

פיתוח מיומנויות ניהול *

60

ערב

ב

06.03.2017

765

Excel  (מספר רמות)

20

בוקר

ג

21.02.2017

306

Excel  (מספר רמות)

20

ערב

ג

21.02.2017

306

עריכה לשונית *

60

ערב

ד

29.03.2017

536

קורס אינטליגנציה רגשית בעבודה**

60

בוקר

ג

16.02.2017

765

ערבית מדוברת *

60

ערב

ג

07.03.2017

765

אנגלית (מספר רמות)

60

ערב

ד

15.03.2017

765

גרמנית

60

ערב

ד

01.03.2017

765

ספרדית​

60

ערב

א

19.02.2017

765

* קורסים המוכרים לגמול השתלמות
**הוגש להכרה לגמול השתלמות

עלות לעמית במשרה מלאה ובהתאם לתנאי הזכאות. יתרת שכ"ל תקוזז ממלגת העמית בהתאם לתנאי הקרן.

חשוב לדעת!
בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

pic3.png

קורסים