pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע של המח"ר:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור18/02/2019
גרמניתנובמבר, 2019
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/03/2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMI25/02/2019מוכר לגמול השתלמות
ניהול קונפליקטים במשפחה20/02/2019מוכר לגמול השתלמות
ספרדיתנובמבר, 2019
ספרדית ממשיכיםנובמבר, 2019
ערבית מדוברת למתחילים03/03/2019מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים18/02/2019
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית13/03/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית05/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול12/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 26/03/2019מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות05/03/2019

 ◾ לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

 חשוב לדעת!

 בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

 לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/03/2019
התכנית לאקטואריה וניהול סיכוניםנובמבר, 2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר, 2019
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט