pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע של המח"ר:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור12/11/2018
גרמנית27/11/2018
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה11/11/2018
ניהול פרויקטים מבוסס PMI11/11/2018מוכר לגמול השתלמות
ספרדית25/11/2018
ספרדית ממשיכים28/11/2018
ערבית מדוברת למתחילים07/11/2018מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים12/11/2018
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתקורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית04/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול06/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול21/11/2018קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 06/11/2018מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות20/11/2018

 ◾ לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

 חשוב לדעת!

 בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

 לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה11/11/2018
התכנית לאקטואריה וניהול סיכונים19/11/2018
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני05/11/2018
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 14/10/2018סמסטר א' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים14/10/2018סמסטר א' תשע"ט