pic2.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מציע קורסים בשיתוף קרן ידע הנדסי מציעים לעמיתי הקרן הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

◾  לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

קורסים משותפים קרן ידע הנדסי עם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ - סמסטר ב תשעט.jpg

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע הנדסי:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/03/2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMI25/02/2019מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול12/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות05/03/2019

 חשוב לדעת!

בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הנדסת מערכות04/03/2019מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתחילים03/03/2019מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית13/03/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית05/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 26/03/2019מוכר לגמול השתלמות
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט