מטרת מסלולי לימודי ההמשך בניהול מערכות בריאות:
לאפשר לבעלי תואר שני להמשיך בלימודיהם לצורך העמקה, הרחבה והתעדכנות בתחום הנבחר. התוכנית מאפשרת ללומדים להשתלב בקורסים מרמת תואר שני מהמחלקה לניהול מערכות בריאות  בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלייזר, ממגוון קורסי הבחירה במגמה לניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות.

ייחודיות לימודי ההמשך בניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות:
הפיתוח והאימוץ של טכנולוגיות חדשות במערכת הבריאות (תרופות, ציוד רפואי ופרוצדורות רפואיות) עשויים לשפר באופן משמעותי את הטיפול בחולה ותוצאיו(outcomes) , אולם טכנולוגיות מהוות את הגורם המשמעותי ביותר בהתייקרות המתמדת בעלויות מערכת הבריאות. הלימודים במגמה יקנו לסטודנטים ידע תיאורטי ויישומי אודות פיתוח, רישוי והערכת טכנולוגיות רפואיות. הידע הנרכש במהלך הלימודים במגמה זו יעניק יתרון יחסי לבוגרי המגמה שיעסקו בהערכה, בקרה ושיווק של טכנולוגיות רפואיות: במשרד הבריאות, קופות החולים, תעשיית התרופות, הציוד הרפואי והביוטכנולוגיה.

מבנה התוכנית ללימודי המשך  בניהול מערכות בריאות:
התוכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני בניהול מערכות בריאות כוללת 12 נק"ז, ארבעה קורסים בהיקף של 3 נק"ז (3 שעות שבועיות במשך סמסטר) ממגוון קורסי הבחירה של המגמה.

הלומדים במסלול משולבים עם יתר הסטודנטים בקורסים מרמת תואר שני במגמה לניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות.

תנאי קבלה:
בעלי תואר שני בניהול מערכות בריאות.
יש לשלוח קורות חיים, תעודות הסמכה וגיליון ציונים.

בחירת הקורסים:        
פירוט הקורסים השייכים למגמה, דרישות הקדם לקורסים וסיווגם כבחירה ניתן למצוא בשנתון המחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר שנתון תש"פ .

מועדי הקורסים:          
הקורסים מתקיימים במהלך שנת הלימודים האקדמית, סמסטר א' וסמסטר ב', בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים לגבי כל קורס. הלימודים מתקיימים בימים שני, שלישי ושישי (לבחירתכם בכפוף לזמינות הקורסים), החל בתאריך 27.10.2019.

הערה: ניתן להתחיל את התוכנית גם בסמסטר ב'.​​