כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
The University Center for External Studies

 שפות

​בחטיבה זאת ניתן ללמוד מגוון רחב של קורסי שפות ברמות שונות. דגש רב ניתן לרכישת מיומנויות דיבור ושיפור התקשורת בשפה זרה וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) 
להעצמת החוויה הלימודית.

קורסים