כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
The University Center for External Studies

 העשרה ופיתוח אישי

הלימודים בחטיבה זו מיועדים לקהל הרוצה להרחיב את ידיעותיו ולהעשיר את עולמו.
מטרת הקורסים, להעניק למשתתפים כלים ישומיים ותיאורטיים בנושא הנבחר.
 

קורסים