תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/03/2019
התכנית לאקטואריה וניהול סיכוניםנובמבר, 2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר, 2019
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור18/02/2019
גישור משפחתי - גירושין ופרידהנובמבר 2019
הנדסת מערכות04/03/2019מוכר לגמול השתלמות
חשבי שכר בכיריםנובמבר 2019, קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMI25/02/2019מוכר לגמול השתלמות
ניהול קונפליקטים במשפחה20/02/2019מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית13/03/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית05/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול12/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 26/03/2019מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות05/03/2019