תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה11/11/2018
התכנית לאקטואריה וניהול סיכונים19/11/2018
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני05/11/2018
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 14/10/2018סמסטר א' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים14/10/2018סמסטר א' תשע"ט

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור12/11/2018
גישור משפחתי - גירושן ופרידהנובמבר 2018
חשבי שכר בכירים07/11/2018קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMI11/11/2018מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתקורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית04/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול06/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול21/11/2018קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 06/11/2018מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות20/11/2018