תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה11/11/2018
התכנית לאקטואריה וניהול סיכונים19/11/2018
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני05/11/2018
סוגיות מתקדמות בניהול בכיריפורסם בקרוב
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 14/10/2018סמסטר א' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים14/10/2018סמסטר א' תשע"ט

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
אושר ועבודה - האם השילוב אפשרי? (פסיכולוגיה חיובית בעבודה)נובמבר 2018, מוכר לגמול השתלמות
אינטליגנציה רגשית בעבודהנובמבר 2018
גישורנובמבר 2018
גישור משפחתי - גירושן ופרידהנובמבר 2018
ניהול פרויקטים מבוסס PMIנובמבר 2018, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית13/11/2018קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית04/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול06/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/11/2018קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2018