תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תוכנית להכשרת מדעני מידע - Data scientists

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/03/2019
התכנית לאקטואריה וניהול סיכוניםנובמבר, 2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר, 2019
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים24/02/2019סמסטר ב' תשע"ט