תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תוכנית להכשרת מדעני מידע - Data scientists

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה11/11/2018
התכנית לאקטואריה וניהול סיכונים19/11/2018
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני05/11/2018
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 14/10/2018סמסטר א' תשע"ט
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים14/10/2018סמסטר א' תשע"ט