• בחינות
  כל סטודנט המעוניין להבחן במועד ב', חייב להירשם לבחינה באתר האינטרנט של יחידת הבחינות.
  לבחינות המתקיימות בימים ב' ג' ד' ה' ו' על הסטודנט להירשם/לבטל הרשמתו עד 72 שעות לפני מועד הבחינה.
  לבחינות המתקיימות ביום א' בלבד על הסטודנטים להירשם/לבטל הרשמתם עד 96 שעות לפני מועד הבחינה.
  (המערכת תיסגר להרשמה ביום חמישי בשעה 08:00)

  ללוח בחינות אישי ואיתור מקום בחינה ורישום למועדי ב' >> (נמצא תחת מידע אקדמי --> מידע על בחינות)

 • כרטיס נבחן
  כרטיס נבחן – מהווה אישור לתוספת זמן.  סטודנטים ששפת אמם אינה עברית זכאים לתוספת זמן רק בשנת הלימודים הראשונה שלהם באוניברסיטה. הערה המתירה תוספת זמן זו מופיעה ע"ג כרטיס הנבחן של הסטודנט. בבחינה של עד שעתיים תינתן הארכת זמן של 25%, ולבחינות מעל שעתיים תינתן הארכת זמן של 30 דק' בלבד ולא משנה מה משך הבחינה. להפקת כרטיס נבחן >>

 • ללוח הודעות אישי >>


   

  שיחזור ספח בחינה שאבד

  ספח הבחינה משמש כהוכחה להשתתפות בבחינה.
  לכן ,סטודנט שנבחן ואבד לו ספח הבחינה ומבקש ספח בחינה משוחזר מתבקש
  להזמינו דרך: הזמנת אישורים ושירותים בתשלום >>  | מצגת הדרכה


  חדר עיון במחברות סרוקות
  בנין 34 חדר 216
  שעות הפעילות: 10:30-11:30, 15:00-16:00
  טלפון: 08-6472500

  החדר יפתח ביום א' - בשבוע השלישי של בחינות מועד א'
  ויסגר ביום ה' – שלושה שבועות לאחר תום בחינות מועד ב'
   
  לאחר מועד זה צפיה במחברות תתבצע רק בתיאום טלפוני: 08-6461656, 08-6461655