דיקן הסטודנטים וצוות העובדים מסייעים לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-תרבותי תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה ועם אגודת הסטודנטים.
פרטים באתר האינטרנט של דיקנאט

המדור לקידום סטודנטים מטפל ומסייע לסטודנטים בכל בעיות הלמידה באוניברסיטה.

 

הארכת זמן בבחינה לאוכלוסיות מיוחדות
 
  1. זכאים להארכת זמן : עולים חדשים, סטודנטים מהמגזר הערבי,  על פי הרישום בכרטיס נבחן. סטודנטית בהריון. לקויי למידה או הסובלים מבעיה רפואית וכל מקרה אחר - על פי אישור דיקנאט הסטודנטים בלבד.

  2. חדר בחינה נפרדיחידת הבחינות תשתדל שסטודנטים הזכאים להארכת זמן ישבו בחדר נפרד במטרה לאפשר להם ניצול מקסימלי של תוספת הזמן.

    יחידת הבחינות תודיע לרמ"ד קידום סטודנטים, בכל סמסטר, מהו מועד הסיום של שיבוץ הבחינות למבחנים. סטודנט שיקבל זכאות להארכת זמן עד מועד זה ישובץ בחדר הבחינה הנפרד. סטודנט שיקבל זכאות להארכת זמן לאחר המועד ישולב בחדר הבחינה הנפרד בתנאי שיהיה בו מקום בעת הבחינה עצמה. אם ייבחן בחדרים הרגילים ויועבר לחדר אחר בתום המועד המוקצב, הוא יפוצה בתוספת זמן של 15 דקות לפחות, בגין בזבוז הזמן של המעבר מחדר לחדר מעבר לתוספת הזמן המאושרת לסטודנט.

  3. הארכת זמן בחינהסטודנט המקבל מדיקנאט הסטודנטים אישור להארכת זמן יציג בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה את האישור שניתן לו להארכת זמן.

 
תוספת הזמן הניתנת לזכאים הינה אחידה בכל בחינה ובוחן, תוספת של 25% ממשך הבחינה.
 
 
 
עולים חדשים וסטודנטים זרים
סטודנט עולה וסטודנט זר שלמד (בשנות לימודיו האחרונות) פחות משלוש שנים בשפה העברית ואשר נבחן בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית. הזכאות היא לאורך כל שנות הלימודים ובתנאי שלא חלפו 7 שנים מאז הגיעו ארצה ובתנאי שבאותו הסמסטר למדו קורס לשיפור השפה העברית.

תוספת הזמן הניתנת לזכאים הינה אחידה בכל בחינה ובוחן, תוספת של 25% ממשך הבחינה.

 
עיוורים ולקויי ראיה
לסטודנט עיוור או לקויי ראייה בעל תעודת עיוור- תוספת זמן של 100% מזמן הבחינה.
 
סטודנטית בהריון
זכאית לתוספת זמן של 25% בבחינה. אם זכאית לתוספת זמן בגין/ סיבה אחרת, סך תוספת הזמן בבחינה תהיה 25%.
 
בהארכת זמן בבחינה העולה על חצי שעה, על המורה או ממלא מקומו להיות נוכח בחדר הבחינה, פעם אחת לפחות.
 
סטודנטים עם התאמות מיוחדות
סטודנט שאושרו לו התאמות מיוחדות מבחינה פיזית, כגון שולחן וכיסא נפרדים וכו' ידאג מבעוד מועד לעמוד בקשר עם רמ"ד קידום סטודנטים להסדרת הנושא עם מחלקת המשק ויחידת הבחינות.
סטודנט שזכאי להתאמות מיוחדות כגון מדבקות על כתב יד בלתי קריא, או שגיאות כתיב יציג את האישור למשגיח/ה במהלך הבחינה.
 
סטודנט שאושר לו להבחן בעזרת מחשב נישא רשאי להכניס לחדר הבחינה מחשב של דיקנאט הסטודנטים בלבד ולהציג למשגיח/ה את האישור המיוחד לכך. בתום המבחן על המשגיח/ה לאשר את סגירת המחשב בחתימה על גבי טופס האישור של הסטודנט.
 
סטודנט שאושרו לו התאמות אחרות כגון: מחשבון, דף נוסחאות רגיל או מוגדל וכו' חייב לתאם את ההתאמות מול המרצים והמתרגלים של הקורס בו הוא נבחן מבעוד מועד ולא במהלך הבחינה.
 
סטודנט שאושרו לו התאמות של הגדלת טופס הבחינה או טופס התשובה יפנה אל יחידת הבחינות שבועיים לפני מועד הבחינות ויוודא את ביצוע ההתאמה מול יחידת הבחינות.
 
סטודנט שאושרו לו התאמה להבחן בעל פה, או להגיש עבודה במקום בחינה, חייב לתאם את הנושא מול מורה הקורס והמחלקה.