כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Office of the Academic Secretary

קרן השתלמות מרכזית למלגאים


כללים לקבלת תמיכה למלגאים תלמידי תואר שני, שלישי ומשתלמי בתר-דוקטורט.

טופס בקשה לקבלת סיוע

       Updated November, 2015

הנחיות למלגאים.pdfהנחיות למלגאים - כללים לקבלת תמיכה. עודכן בנובמבר 2016

טופס הצהרה והתחייבות – סיור לימודי בחו"ל