דלג לתוכן העמוד

טופס בקשה למלגת קיום - מיועד לתלמידי תואר שני, שלישי ובתר-דוקטור.

טופס רישום לחילופי סטודנטים  - מיועד לסטודנטים למטרות מחקר (תואר 11).

    טופס רישום לבתר-דוקטור- http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/post-doc.aspx