האוניברסיטה מפיקה פרסומים בעברית, אנגלית וצרפתית

  • עיתון אב"ג - מפורסם 6 פעמים בשנה | עורך: חיים זלקאי

  • דו"ח הנשיא - באנגלית, יוצא לאור פעם בשנה

 
למידע נוסף ולקבלת העתקים נא לפנות למחלקה לפרסומים ודוברות

​מצגת האוניברסיטה