דלג לתוכן העמוד
הירשמו ללימודים להרשמה

מחקר חדש בדק: מה הם צורכי בני משפחה של אנשים הלוקים במחלות נפש?

10 ינו' 2017
​מחקר חדש, שנערך במסגרת שירות ייחודי למשפחות במרכז לבריאות הנפש באר-שבע,  המסונף לפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בחן את הצרכים של משפחות המקבלות בו עזרה. המחקר מצא כי המשפחות דירגו כי הצורך בעזרה גבוה ביותר בסולם של "מידע וידע".

הסולמות של "קשיים הנובעים מהשפעת מצב האדם החולה על תפקוד חבר המשפחה שפנה לסיוע ותפקוד חברי משפחה אחרים" ו"קשיי התמודדות עם האדם החולה"  דורגו במחקר כקושי באופן בינוני.

פיתוח מודל חדשני של מרכזי ייעוץ ותמיכה למשפחות
במחקרים שנערכו עד כה ניתנה תשומת לב מוגבלת לצרכים של בני משפחה לאנשים הלוקים במחלות נפש המאושפזים במסגרת בתי חולים פסיכיאטריים, חרף המתחים והקשיים שהם חווים. לנוכח ההכרה בחשיבות הסיוע למשפחות, פותח מודל חדשני של מרכזי ייעוץ ותמיכה למשפחות, (מית"ל) שאף זכה בפרס מנכ"ל משרד הבריאות ומהווה מודל לחיקוי בשאר מרכזי ברה"נים בארץ.

המחקר כלל מילוי שאלון שהקיף ארבעה תחומים של צרכים לעזרה, והנשאלים העריכו את מידת הצורך שלהם בעזרה לגבי כל אחד מפריטי השאלון. המחקר מצא כי הממוצע הגבוה ביותר של מידת הצורך בעזרה נמצא לגבי תת הסולם "מידע וידע". ממוצע פריטים בינוני-גבוה נמצא לגבי תתי הסולמות "קשיים הנובעים מהשפעת מצב האדם החולה על תפקוד חבר המשפחה שפנה לסיוע ותפקוד חברי משפחה אחרים" ו"קשיי התמודדות עם האדם החולה". הממוצע הנמוך ביותר נמצא לגבי "הקשר עם אנשי מקצוע ומערכות בלתי פורמאליות".

גישת המשפחה במרכז, הנגשת מידע וידע
"על-כן ראינו כי הפריטים המתייחסים להשפעת מצב האדם החולה על התפקוד האישי של חבר המשפחה שפנה לסיוע, דורגו גבוה יותר מהפריטים המתייחסים להשפעה על התפקוד של חברי המשפחה האחרים", כך אומרת העובדת הסוציאלית והדוקטורנטית מהמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, ענת שליו, שניהלה את המחקר בשיתוף עם ד"ר רון שור מהאוניברסיטה העברית. "הפריטים המתייחסים לקשר עם אנשי מקצוע דורגו גבוה יותר מהפריטים המתייחסים לקשר עם מערכות בלתי פורמאליות".

ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות היישום במסגרות פסיכיאטריות של "גישת המשפחה במרכז". גישה זו מתמקדת בצרכים של חברי המשפחה בעזרה, מעבר לעזרה הדרושה לתפקודם כמקור תמיכה לאדם החולה. הממצאים מצביעים גם על חשיבות הנגשת מידע וידע עבור בני המשפחה של האדם המתמודד עם מחלת נפש.