נווט למעלה
כניסה
|

השפה כמופע ושפת המופע בתרבויות המזרח התיכון

22/05/2017 09:15 - 18:00
הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס

language-mideast.PNG

הוועדה המארגנת:
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: ד"ר אלון פרגמן (יו"ר)
ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי, ד"ר לאונרדו כהן

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה :
פרופ' מוחמד אמארה (נשיא), ד"ר אורלי חיים

 

דמי השתתפות: גמלאים: 150 ₪, סטודנטים: 100 ₪
התשלום במזומן או בהמחאה בלבד, ביום הכנס עצמו.

language-society.pdfתכניית הכנס המפורטת 

לכל האירועים