נווט למעלה
כניסה
|

מבט לעולמה החברתי והתרבותי של אליטה מזרחית צעירה בראשית שנות השישים

17/01/2017 12:30 - 14:00
חדר סמינרים, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות 
​בימת שדה בוקר תשע"ז
 
סמינר חוקרים בנושא:
"חקר ישראל בידי חוקרים ישראליים - שאלות והתלבטויות מתודולוגיות"
הרצאתה של פרופ' אסתר מאיר גליצנשטיין
 
 

פרופ' אסתר מאיר גליצנשטיין חברת סגל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

מחקריה מתמקדים בנושאים הבאים:
- ההיסטוריה הפוליטית, החברתית והתרבותית של יהודי עיראק במאה העשרים
- עקירתן של הקהילות היהודיות מארצות ערב ועלייתן לישראל בשנות החמישים
- קליטת עולי ארצות ערב בישראל, במיוחד יהודי עיראק ותימן

 

לכל האירועים