כניסה
|

באר-שבע: מפריפריה למטרופולין? היבטים תכנוניים, חברתיים ופוליטיים

21/06/2017 09:00 - 17:30
אולם שרה תדמור, בניין דייכמן למעורבות חברתית (בניין 18)

כנס לציון עשרים שנה לפטירתו של יצחק (איז'ו) רגר ז"ל
ראש העיר בשנים 1997-1989

 

b7.PNG

hazmna_ragar-final.pdfתכנית הכנס

לכל האירועים