נווט למעלה
כניסה
|

 רישום לקורסים

הרישום לקורסים מתבצע באופן מדורג, על פי פקולטה, מחלקה ושנת הלימודים אותה הנך מתחיל/ה. לכל סטודנט/ית חלון זמן אישי (ימים ושעות אישיים בהם ניתן להירשם לקורסים)
הנמצא בטווח התאריכים של הרישום לקורסים בפקולטה הרלוונטית.

בכל בעיה הקשורה לרישום לקורסים, מקומות בקורסים, קורסים סגורים, חלונות זמן וכו'
יש לפנות למחלקה המתאימה.

 
סטודנטים לתואר שלישי - נא לפעול בהתאם להנחיות בית ספר קרייטמן
 
אם ידועים לכם כללי ההרשמה הנכם מוזמנים היישר לביצוע ההרשמה לאתר ההרשמה
 
 
סמסטר א' תשע"ו 
 
תקופת הרישום לקורסים (בהתאם לנהלי הפקולטות)
לחצו על שם הפקולטה לקבלת הנחיות מפורטות מאתר הפקולטה במידה וישנן

רישום לקורסים לכל הפקולטות לתואר שניכולל קמפוסים אילת ושדה בוקר 
07-08.10.2015
 
פקולטה​
תאריכי רישום לקורסים לתואר ראשון בלבד

07.09.2015
11-15.10.2015

11-15.10.2015

11-15.10.2015

18-22.10.2015
11-15.10.2015
07-08.10.2015

11-15.10.2015
 
07.10.2015 – 22.10.2015
20-21.09.2015
רישום מאוחר: 07-08.10
תקופת שינויים:  12-20.10
ללומדים בקורסי קדם ורענון - הרישום יתקיים עפ"י מועדי הרישום והשינויים של הפקולטה של בה לומד הסטודנט
 
 
תקופת השינויים
מה - 25.10.2015 ועד ה - 08.11.2015 בשעה 13:00 (בהתאם לנהלי הפקולטה)
יש להתעדכן באתר הפקולטה/המחלקה.
 
 
הסבר מקדים לתהליך ההזדהות ברישום לקורסים
 • סטודנטים חדשים - הנכנסים לאתר זה בפעם הראשונה יקלידו את פרטי ההזדהות שקיבלו בעת ההרשמה לאוניברסיטה.

  אם שכחתם את פרטי ההזדהות ומחקתם את הפרטים מהודעת הדוא"ל שקיבלתם ניתן לשחזרם בקישור:
  https://bgu4u.bgu.ac.il/remind/login.php
 • סטודנטים ותיקים - שניכנסו לאתר זה לפחות פעם אחת ובידם שם משתמש וסיסמה מוזמנים להמשיך היישר להרשמה
 • קיימת אפשרות להגיע עם תעודה מזהה לחדר מספר 1 בבניין 58 - מדור תמיכת מחשוב ושם יסייעו לכם בנושא פרטי ההרשאה שלכם. שעות פעילות המדור:
  ימים א' עד ה' בין השעות 08.00-16.00 טלפון 08-6477171 פנימי 77171
  פקס. 08-6477967 פנימי 77967 דואר אלקטרוני: helpdesk@bgu.ac.il
   ​