דלג לתוכן העמוד
דיקנאט
הסטודנטים
הירשמו ללימודים להרשמה

תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

image002_1338431719.jpg

סטודנטים אשר המשרתים במילואים זכאים למגוון הטבות כגון: שיעורי עזר, מרתונים, קורס קיץ חינם וכו', בהתאם לנוהל מילואים, מצ"ב.

לבירורים בנוגע לזכאויות בין שירות מילואים, יש לפנות למשרד מילואים של אגודת הסטודנטים הנמצא בלובי בית הסטודנט.

 

 להורדת טופס בקשה לוולת"ם 

 קישור לאתר קבלת תשובה/החלטה מולת"מ 

 
 
 

להלן שמות נציגי חברי הפקולטות אשר ניתן לפנות בעת קשיים/הבהרות כתוצאה משירות מילואים
שלא נפתרו במסגרת המחלקה:

הפקולטה למדעי ההנדסה - פרופ' מרק לסט: mlast@bgu.ac.il 

הפקולטה למדעי הרוח והחברה - פרופ' תומר בלומקין: tomerblu@bgu.ac.il 

הפקולטה למדעי הבריאות - פרופ' אייל שיינר: sheiner@bgu.ac.il

הפקולטה למדעי הטבע - פרופ' עפר יפרח: ofery@bgu.ac.il 

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר - ד"ר דניאל שפירא: shapirad@bgu.ac.il

קמפוס אילת - גב' רונית כהן: ronitco@bgu.ac.il 

​​​

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
בעקבות
החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג