טיפול פסיכולוגי אישי

השירות הפסיכולוגי מציע טיפול פסיכולוגי אישי במסגרת של מפגשי שיחה בני 50 דקות אחת לשבוע. מטרת הטיפול היא לעזור לפונה, בהתבסס על גישות טיפוליות ותיאורטיות שונות להתמודד עם משברים וקשיים, להכיר את עצמו טוב יותר ולסגל לעצמו כוחות וכלים להתמודדות יעילה ומיטיבה יותר עם האתגרים של החיים. חלק מהתהליך כולל בירור הנושאים, הקשיים והסיפור האישי הייחודי של הפונה. התהליך הטיפולי הינו תהליך אישי וייחודי וכל טיפול שונה משמעותית בהתאם לשני האנשים הנמצאים בחדר.

*לקריאה נוספת על טיפול אישי

 

טיפול זוגי

הטיפול הזוגי הינו שיחה טיפולית בה מעלים בני הזוג את הקשיים שלהם ובוחנים מה היו מעוניינים להשיג ולשנות. סוגי במסגרת הטיפול בני הזוג מתוודעים זה לצרכיו ורגשותיו של האחר, חולקים את האתגרים שלהם בעזרת כלים מקצועיים ומבוססים ומוצאים דרכים שיאפשרו להם לתקשר טוב יותר. לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם המזכירות.  

*לקריאה נוספת על טיפול זוגי

 

טיפול פסיכולוגי ממוקד מוגבל בזמן

כאשר הפניה ממוקדת יותר והפונה מציג/ה בעיה שאינה משפיעה על כל תחומי חייו באופן היקפי, המראיין עשוי להפנות אותו למסגרת של טיפול קצר מועד המונה בד"כ 12פגישות. טיפול ממוקד עוסק בקונפליקט מסוים ומטרתו לשנות דברים לעומק בהתמודדות המטופל עם הקונפליקט הזה. הטיפול מתאפיין בהכוונה ומיקוד מצד המטפל ויכול להניב שיפור משמעותי תוך פרק זמן קצר יחסית.

*לקריאה נוספת על טיפול פסיכולוגי ממוקד קצר מועד

 

ייעוץ פסיכיאטרי

הייעוץ הפסיכיאטרי נותן מענה אבחנתי ותרופתי לקשיים רגשיים שכיחים (כגון דיכאון, חרדת מבחנים, לחץ) ומהווה ליווי והשלמה לטיפול פסיכולוגי אישי. ליווי תרופתי משולב בטיפול פרטני עוזר להשגת הקלה מהירה יחסית ושיפור בר קיימא .