דלג לתוכן העמוד
דיקנאט
הסטודנטים
הירשמו ללימודים להרשמה

פעילות חברתית- פוליטית

האוניברסיטה, בהתאם לחוקתה, מבטיחה כי יכובד בתחומה חופש הביטוי של הסטודנטים.
סטודנטים שירצו לקיים פעילות ציבורית או פוליטית בקמפוס,יגישו בקשה על גבי טופס בקשה לפעילות.

 
 
לפרטים יש לפנות לרכזת דיקנאט הסטודנטים – אביבה שחף, טלפון: 08-6472369/70
 avivasha@bgu.ac.il
 
 תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 על פי אישור הועד המנהל בישיבתו מספר תשע"ג/ 3 מתאריך 29.1.2013