כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Dean of Students Office
 


 
חוברת לסטודנט/ית החדש/ה לשנה"ל תשע"ז
כל המידע על שירות דיקנאט הסטודנטים בחוברת אחת
 
 
 
דיקן הסטודנטים וצוות העובדים מסייעים לסטודנטים
במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-תרבותי
תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה 
ועם אגודת הסטודנטים
בניוזלטר זה ניתן למצוא מידע אודות שירותי דיקנאט הסטודנטים לציבור הסטודנטים והסטודנטיות שנועדו לשפר את הישגיהם הלימודיים ולהקל עליהם את ההתמודדות עם אתגרי האקדמיה